Ondernemershistorie

De Friese textielondernemer Pieter Heringa Cats was de bouwer en eerste eigenaar van Klein Jagtlust. Heringa Cats stond bekend als een succesvol ondernemer en als stille weldoener voor hen die in armoede leefden. Bij zijn overlijden (1880) werd ca. drie kwart van Heringa Cats zijn miljoenen vermogen (in die tijd!) gelegateerd aan zijn personeel en tal van gezinnen die in armoede leefden en die met het legaat niet alleen voor zichzelf, maar ook voor volgende generaties een zelfstandig bestaan met uitzicht konden opbouwen (volgens de lokale verhalen ligt aan de oorsprong van AEX fonds Wolters/Kluwer, een legaat van Heringa Cats ten grondslag). In Heringa Cats zijn testament werden ook alle schuldenaars hun schulden onder 1.300 gulden kwijt gescholden.

Familie Bieruma Oosting werd erfgenaam van het landgoed en het landhuis was daarna in gebruik als rust­ en herstellingsoord. In 1969 kwam het landhuis in bezit van G. Gaastra, de directeur en eigenaar van Batavus rijwielen uit Heerenveen. In die periode werden de koets­huizen o.a. gebruik als opslag voor rijwielen, maar viel het landgoed ook als geheel uit één met de verkoop van een deel van het park en de tuinmanswoning. In 1984 werd het Landhuis verkocht aan de Heerenveense ondernemer Dirk Smilde (Koninklijke Smilde B.V.), die in zijn bezitsperiode het landgoed weer als geheel – binnen de parkgracht ­wist te verwerven, met inbegrip van de tuinmanswoning en het gehele park.

Het landgoed werd in deze periode gerestaureerd en de inrichting van het Landhuis werd afgestemd op de periode 1850 – 1880. Royal Smilde gebruikte Klein Jagtlust voor representatieve doeleinden en interne vergaderingen. Dirk Smilde liet de wens na dat het landgoed als geheel zou worden verkocht aan een ondernemer uit de omgeving.

In 2020 kocht de Heerenveense ondernemer Cees de Wolff, landgoed Klein Jagtlust.